Historia sztuki może być ciekawa

Jeśli jakaś osoba interesuje się naszym malarstwem, na pewno wie kim był Józef Chełmoński. Najlepiej określają malarza słowa historyka sztuki – Macieja Masłowskiego: „artysta kształcił się u najlepszych, zatem nic dziwnego, że w połączeniu z talentem odnosił liczne sukcesy”. Dużo podróżował. Józef Chełmoński kojarzony jest zarówno z samym Stanisławem Witkiewiczem (z którym swego czasu dzielił pracownię) i Adamem Chmielowskim. W końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku Józef Chełmoński był ilustratorem paryskiego „Le monde Illustré”. W 1889 r. osiedlił się we wsi Kuklówka, gdzie prowadził gospodarstwo rolne i spędził ostatnie 25 lat swojego życia. Wówczas był częstym gościem w pałacu w Radziejowicach. W swej sztuce był głównie realistą, o czym same przez się, mówiły jego dzieła malarskie. Główną tematyką jego malarstwa był właśnie nasz kraj, a konkretnie środowisko wiejskie. Malarz ten to realista i symbolista, obie cechy łączące się w osobowości jednego artysty.

Dodaj komentarz