Naturalnie, jednym z rodzajów prac pisanych podczas poszczególnych etapów kształcenia jest rozprawa doktorska. Tymczasem, czym różni się od innej pracy dyplomowej? W szczególności pisanie pracy doktorskiej wymaga o wiele więcej wysiłku niż w przypadku pisania pracy magisterskiej. Najogólniej mówiąc praca magisterska jest podsumowaniem studiów uniwersyteckich. A jej celem jest pokazanie, że autor uzyskał wiedzę konieczną do rozwiązania prostego problemu badawczego. Wskutek tego magistrant musi zebrać stosowny materiał teoretyczny oraz empiryczny, a w dalszej kolejności poddać go badaniu oraz zreferować. Natomiast prace doktorskie wymagają bardziej dogłębnego wejścia w problematykę. Bowiem autor musi poruszyć złożony problem badawczy, który nigdy wcześniej nie był rozpatrywany. Bazą tej pracy jest teza badawcza jak również rozległe badania empiryczne. Oprócz tego pisanie doktoratów może okazać się jeszcze trudniejsze, jeżeli ma być to praca doktorska po angielsku. Jak wiadomo, w tym wypadku należy się dodatkowo wykazać dobrą znajomością języka obcego. Wskutek tego praca pisana przez doktoranta jest zdecydowanie pracą bardziej twórczą i innowacyjną, zaś rola magistranta jest w głównej mierze odtwórcza. Niemniej jednak każda z nich wymaga właściwego wysiłku jak również wkładu autora.