Zalety i wady stosowania węgla

Niewątpliwie pomimo pojawienia się nowych technologii, węgiel jako rozwiązanie energetyczne, jest raczej doskonałą propozycją dla przyszłości, tylko wtedy gdy podejmowane są jakieś środki do oczyszczenia procesu spalania węgla. W tym miejscu prezentujemy pewne z plusów oraz wad stosowania węgla, jako rozwiązania energetycznego.

Duże korzyści wynikające ze stosowania węgla ekogroszek Ekospark, to jego szeroka popularność. Gdyż w 2006 roku Stany Zjednoczone opublikowały dane o dziewięciuset mld ton wydobywanych zasobów węgla. Wiadomo, że na dzisiejszym poziomie wydobycia oraz konsumpcji, które powinny trwać więcej niż 130 lat, cena ekogroszku kształtuje się wyjątkowo dobrze. A nawet uwzględniając wzrost stawek zużycia w przybliżeniu o trzy procent rocznie, rezerwy powinny wystarczyć na dłużej niż pół wieku. Na dodatek prościej jest określić ich lokalizację i wyodrębnić złoża mineralne za pomocą istniejących technologii, w porównaniu z pozostałymi źródłami energii.

Kiedy chodzi o węgiel jest on jednym z niedrogich źródeł energii na świecie.